ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η D.G. Metal & Wood Creations Ltd, εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταλλικών, ξύλινων και ειδικών κατασκευών, με έδρα την Λευκωσία, αναζητά για πλήρη απασχόληση
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Ο υποψήφιος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να έχει τα παρακάτω

Προσόντα:

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Ικανότητα στην χρήση εργαλείων.
 • Όρεξη και διάθεση για εκμάθησή.
 • Καλό και ευχάριστο χαρακτήρα.
 • Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο.

Καθήκοντα:

 • Μεταλλικές εγκαταστάσεις και εργασία εντός και εκτός εργαστηρίου.
 • Συγκολλήσεις όλων των τύπων και εφαρμογών.
 • Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας και 13ος μισθός.

  Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας

 • τηλεφωνικά στο 7000 1037 ή
 • με email στο metalnwoodcreations@gmail.com